Змінювання дієслів за часами

Тема. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 325-329).

Мета. Повторити особливості такої граматичної ознаки дієслів як час; пригадати, як розрізняти часові форми дієслова, вправляти учнів у змінюванні дієслів за часами.

Розвивати мовленнєві навички.

Виховувати наполегливість.

Обладнання: таблиця часів дієслова, роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка

домашнього завдання.

– Що ви знаєте про дієслово?

– Чому дієслово отримало таку назву?

– Що означає дієслово?

– З якою частиною мови найчастіше зв’язане дієслово у реченні?

– Яким членом речення буває дієслово?

– У якому випадку дієслово вживається в однині, а в якому – у множині?

Відповідаючи на питання, учні наводять приклади з домашньої вправи.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Весна устала, сипле пишними квітками* (Борис Грінченко).

– Образ весни продовжує допомагати нам вивчати дієслово. Знайдіть у цьому реченні дієслова. Що

про них можна розказати?

– Запишіть речення, підкресліть його граматичну основу.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 326).

– Із поданих складів утворіть і запишіть дієслова.

– Яке слово зайве? (Падає, бо це дієслово означає дію, яка відбувається тепер, а два інших – дію, яка вже відбулася.)

3. Опрацювання нового матеріалу.

1) Актуалізація знань про часові форми дієслів.

– Пригадайте, які є три часи дієслова.

– Як відрізнити одну часову форму від іншої?

– Розгляньте малюнки на с. 151 (вправа 327). Що виготовляє хлопчик?

2) Розрізнення часів дієслова. Робота у парах.

– Виберіть, хто буде номером першим, а хто – другим.

Картки із завданнями:

Завдання для МІ: опишіть дії Олега так, щоб дія, зображена на 1-му малюнку, вже відбулася, на 2-му малюнку – відбувалася зараз, а на третьому малюнку ще має відбутися.

Завдання для М°2: на с. 152 розгляньте табличку і з її допомогою побудуйте розповідь про дії хлопчика.

– Зробіть висновок про те, як визначити час дієслова. Порівняйте свій висновок із правилом на с. 152 та опорною табличкою (із роздаткового матеріалу).

Таблиця

“Розрізнення часових форм дієслова”

На яке питання відповідає дієслово?

Коли дія відбувається і коли про неї повідомляється?

Час дієслова

Що робить?

У момент мовлення.

Теперішній

Що зробить?

Після того, як про дію повідомляємо.

Майбутній

Що зробив?

Перед тим, як про дію повідомили.

Минулий

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Утворення часових форм дієслова за зразком (вправа 328).

2. Робота в зошиті.

3. Словникова робота.

Робота зі словами щоднини, щоденно.

VI. Підсумок уроку.

– Якщо дія відбувається у момент мовлення, яку часову форму дієслова потрібно застосувати?

– Якщо дія відбувається після того, як про неї повідомлено, то яку часову форму дієслова потрібно застосувати?

– Яку часову форму ми ще не назвали? Яка її особливість? (Дія відбувається до того, як про неї повідомлено.)

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 329 (до дієслів дібрати інші часові форми).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вигадати веселу оповідку, де оповідач переплутує часові форми дієслова.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Змінювання дієслів за часами - Плани-конспекти уроків по українській мові