Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

ДІЄСЛОВО

& 45. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

Чом ти, жайворонку, рано з вирію вилітав?

З народного

353. 1. Розглянь малюнок і прочитай (проспівай) веснянку. Який настрій вона створює?

– Чом ти, жайворонку, рано з вирію вилітав?

Іще по гороньках сніженьки лежать, ще по долинах криженьки стоять.

– Ой, коли пора прийшла, неволенька відійшла.

Ой, я тії криженьки крильцями розмету, ой, я тії сніженьки ніжками потопчу.

Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

2. Чи доводилося тобі бачити жайворонка? Якщо

так, то опиши його. Поміркуй, чому жайворонка, який злетів у піднебесся, порівнюють із грудочкою.

3. Випиши дієслова майбутнього часу. Яку дію вони називають? На яке питання відповідають?

354. Спиши слова. Розбери їх за будовою.

Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

355. 1. Розгляньте таблицю змінювання дієслів майбутнього часу. Зробіть висновок.

ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

Число

Особа

Питання

Приклади

1-ша (я)

Що зроблю?

Що буду робити?

Що робитиму?

Попливу

Буду пливти

Пливтиму

Однина

2-га

(ти)

Що зробиш?

Що будеш робити?

Що робитимеш?

Попливеш

Будеш пливти

Пливтимеш

3-тя

(Він,

Вона,

Воно)

Що зробить?

Що буде робити?

Що робитиме?

Попливе

Буде пливти

Пливтиме

1-ша

(ми)

Що зробимо?

Що будемо робити?

Що робитимемо?

Попливемо

Будемо пливти

Пливтимемо

Множина

2-га

(ви)

Що зробите?

Що будете робити?

Що робитимете?

Попливете

Будете пливти

Пливтимете

3-тя

(вони)

Що зроблять?

Що будуть робити?

Що робитимуть?

Попливуть

Будуть пливти

Пливтимуть

2. За наведеним у таблиці зразком доберіть усі можливі форми майбутнього часу до дієслів грає, співають, біжиш, стоїте.

356. 1. Прочитай вірш.

Як виросту – збудую хату,

На хаті колесо приб’ю,

А там я поселю крилату

Лелечу клекітну сім’ю.

Дмитро Павличко

2. Випиши дієслова майбутнього часу. Визнач їх число та особу і виділи закінчення. Усно постав питання.

3. Запиши кожне дієслово у відповідній особовій формі теперішнього часу і виділи закінчення.

4. Порівняй закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу. Зроби висновок.

Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання що зроблю? що зробимо? і т. п. мають такі ж особові закінчення, як і дієслова теперішнього часу: бачу – побачу, малюю – намалюю.

5. Від записаних тобою дієслів утвори форму майбутнього часу, яка відповідає на питання що буду робити? Зверни увагу, як змінюються такі дієслова.

Якщо форма дієслова майбутнього часу складається із двох слів, то змінюється тільки закінчення допоміжного дієслова бути: буду бачити, будеш бачити, буде бачити; буду малювати, будеш малювати, буде малювати.

Дієслова майбутнього часу змінюються за особами та числами. Вони відповідають на питання що зроблю? що буду робити? що робитиму? та ін.

357. 1. Прочитай текст.

Злетять у піднебесся жайворонки – і посіють додолу співи. Впадуть на родючий грунт. І відразу від того співу зійде пшениця. Ось тут проросте жито. А ген зазеленіє м’ята, запахне чебрецем, засивіє полином (За Євгеном Гуцалом).

2. Які слова вжито в переносному значенні? Яке враження створюється завдяки цьому?

3. Запиши текст так, як запам’ятався, вживаючи авторські образні вислови. Підкресли дієслова майбутнього часу і визнач їх особу та число.

4. Випиши з тексту два дієслова (на вибір) і постав їх в усіх можливих особових формах. За потреби користуйся таблицею, поданою у вправі 355.

Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами - Українська мова