Демократичний соціалізм

Політологічний словник

Демократичний соціалізм – ідейно-політична доктрина соціал-демократичного руху. Термін “Д. с.” вперше було використано в 1888 р. Д. Б. Шоу, а з 1945 р. він стає офіційною концепцією соціал-демократів. Основні риси Д. с. знайшли своє відображення у Франкфуртській декларації Соціалістичного Інтернаціоналу (1951 р.). Трактується Д. с. як: а) тривалий процес відповідних соціальних перетворень; б) як суспільство майбутнього; в) як принцип практичної діяльності соціал-демократів у сучасних умовах. Основними етапами становлення Д. с. є: здійснення, запровадження політичної демократії, створення “держави добробуту” (соціальної держави), встановлення соціальної демократії. Основними орієнтирами становлення Д. с. вважаються: свобода, рівність, справедливість, солідарність.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М., 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Демократичний соціалізм - Довідник з політології