Етатизм

Політологічний словник

Етатизм (фр. etat – держава) – багатопланове явище політико – правової думки та суспільно-політичної практики. В його основі – звеличення держави як адміністративної та політичної організації. Розглядає інститут держави як вищий результат і мету суспільного розвитку. Зародився як ідейна течія на противагу таким антидержавним ідейним течіям, як анархізм. Предтечами Е. вважаються Платон та Аристотель в античну добу; Макіавеллі – Ренесансу, Гегель – Просвітництва і романтизму. Усі зазначені мислителі

високо цінували державу, вважаючи її найзищим благом людства. Термінологічну) Е. оформився у другій половині XIX ст. Його батьківщиною стала Франція. Поява Е. була замовлена доктринальними позиціями прихильників зміцнення впливу держави та розширення її повноважень, що означало звуження сфери компетенції органів місцевого самоврядування та структур громадянського суспільства.

З часом Е. дещо змінився у бік концепції дирижизму – посилення регулюючої ролі держави в процесі загострення конкурентної боротьби за ринки сировини і збуту, проти створення штучних монополій.

Своїх крайніх форм Е. досягає в умовах

тоталітарного та авторитарного правління. Адже за цих умов держава втручається майже у всі сфери життя суспільства і громадян, у буквальному розумінні тут держава поглинає суспільство. Така практика призводить до засилля бюрократії, оскільки будується на максимальній концентрації та централізації політичної влади і управління. Ця форма Е. грунтується на посиленні ролі силових та репресивних органів влади, що суперечить основним правам людини і демократії.

Л. Шкляр

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Етатизм - Довідник з політології