Державна мова

Державна мова – мова офіційного спілкування. У деяких державах Д. м. є дві або більше мови корінних народів. Іноді замість терміна “Д. м.” вживаються терміни “офіційна мова” чи “національна мова”. В Україні Д. м. є українська мова. Це положення зафіксовано в Конституції України і “Законі про мови в УРСР”, прийнятому 28.Х. 1989. Відповідно до Закону українська мова є мовою діловодства і документації державних установ і громадських організацій, законів та інших актів державної влади, провадження судочинства; наукових конференцій і з’їздів, офіційних засобів масової інформації тощо. Держава забезпечує можливості для вивчення Д. м. у дошкільних установах, загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. При цьому Закон передбачає право громадян на вільний вибір мови навчання і спілкування. В Україні вживаються заходи для розвитку української мови і мов інших національностей, які проживають на її території.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державна мова - Довідник з правознавства