Дискримінація

Дискримінація (лат. Discriminatio – розрізнення, розділення) – обмеження або позбавлення прав економічних суб’єктів (підприємств, держави, громадян) без законних на те підстав. Економічна Д. призводить до того, що певний суб’єкт опиняється у невигідному становищі. Формами Д. є низький рівень освіти та обмежені можливості в отриманні професійної підготовки бідними верствами населення, передусім національними меншинами; використання найманих працівників, насамперед жінок, мігрантів на робочих місцях з важкими умовами праці; нерівність в оплаті робочої сили та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дискримінація - Економічний словник