Цінова дискримінація

Цінова дискримінація – 1) реалізація товарів і послуг окремими суб’єктами підприємницької діяльності споживачам за завищеними цінами на внутрішньому та зовнішньому ринках. До таких суб’єктів належать монополії (в т. ч. олігополії та державні “природні” монополії), які монополізували, зосередили у себе виробництво переважної маси товарів і надання послуг, а також впливають на ціни на відповідних видах ринків. Крім того, Ц. д. здійснюється шляхом встановлення завищених цін на нові товари внаслідок не еластичності попиту з боку окремих груп споживачів та ін. Ц. д. на зовнішньому ринку здійснюють ТНК, чому сприяє зовнішньоекономічна політика розвинених країн світу щодо слаборозвинених країн. Водночас Ц. д. спостерігається у разі штучного заниження цін на товари зі слаборозвинених країн, в т. ч. на специфічний товар – робочу силу. Така дискримінація характерна здебільшого і для малих підприємств у розвинених країнах, а також у слаборозвинених (в т. ч. в Україні), де формою її вияву є низька заробітна плата переважної більшості найманих працівників; 2) реалізація одних і тих же товарів або надання послуг різним групам покупців за неоднаковими цінами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Цінова дискримінація - Економічний словник