Доктрина міжнародного права

Доктрина міжнародного права – концептуальне теоретичне визначення поняття міжнародного права, характеристика його сучасного стану та того, яким воно має бути, тлумачення міжнародного права, що їх викладено в наукових працях. Традиційно у міжнародному праві наукова думка видатних учених – авторитетів мала велике значення і відчутно впливала на розвиток його. Визначного голландського юриста і дипломата Гроція Гуго (1583-1645), який перший систематично виклав у своєму трактаті “Про війну та мир” основи міжнародного права, називали батьком нового Міжнародного права. Роль Д. м. п. як допоміжного джерела міжнародного права закріплено в Статуті Міжнародного Суду ООН (ст. 38).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Доктрина міжнародного права - Довідник з правознавства