Абсолютні права

Абсолютні права – суб’єктивні права, носіям яких (фізичним і юридичним особам) протистоїть невизначене коло певним чином зобов’язаних осіб. А. п. реалізуються в абсолютних правовідносинах. Абсолютними є правовідносини власності, авторства на твори науки, літератури і мистецтва, на винаходи, промислові зразки, відносини з приводу таких духовних благ, як життя, здоров’я, честь, гідність тощо. Отже, тому чи іншому А. п. кореспондується відповідний абсолютний суб’єктивний обов’язок, зміст якого полягає в утриманні коленої особи

від порушення такого А. п. Абсолютне суб’єктивне право здійснюється власною діяльністю його носія або уповноваженою ним особою у випадках, передбачених законом. Це, однак, не означає, що А. п. є безмеж ним. Його носій має дотримуватися правил, які встановлюють межі здійснення абсолютного суб’єктивного права. Наприклад, власник, здійснюючи свої права, зобов’язаний не заподіювати шкоди навколишньому природному середовищу, не порушувати права та інтереси громадян, які охороняються законом, юридичних осіб і держави (ст. 4 Закону України “Про власність”).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Абсолютні права - Довідник з правознавства