Фінанси військові

Фінанси військові – система відносин економічної власності між державою та керівництвом збройних сил, а також різними підрозділами останніх щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів у процесі функціонування та розвитку оборони, оборонної економіки країни. Матеріально-речовою основою Ф. в. є витрати держави на військові цілі, які у світі 2004 досягли бл. 1 трлн дол., причому майже половина з них припадала на США. Основними складовими оборонної економіки України є: наукові дослідження і розробки, виробнича сфера (військові

підприємства, економіка трудових ресурсів і підготовки військових спеціалістів, економіка комунального господарства, утримання військових містечок і економіка мобілізаційних заходів). Найважливішими напрямами використання Ф. в. є придбання військової техніки, кошти господарського виробничого призначення (на закупівлю засобів і предметів праці) і культурно-побутового призначення (утримання житлового фонду, побутових установ тощо). Формування Ф. в. відбувається в Україні незадовільно, оскільки понад 60% озброєння і техніки перебуває в експлуатації понад 15 років, третина сімей військових не забезпечена житлом,
майже 90% коштів витрачається на утримання особового складу (тоді як світова практика вимагає витрати лише половини воєнного бюджету на ці цілі), на підготовку особового складу – бл. 7-8% (світова практика – 25%), на технічне переозброєння армії – 2% (світова практика – 25%). Крім того, в Україні у розрахунку на одного жителя витрачається у 5 разів менше бюджетних військових коштів, ніж у Росії, у 8 – ніж у Польщі й Угорщині, в 13 разів менше, ніж у Туреччині. Все це свідчить про катастрофічно низький рівень підготовки збройних сил в Україні, що потенційно загрожує суверенітету України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фінанси військові - Економічний словник