Розділ 5. Державні фінанси – МОДУЛЬ 2

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 5. Державні фінанси

1. До складу державних фінансів не включають:

А) державний і місцеві бюджети;

Б) позабюджетні спеціальні фонди і фінанси державного сектору;

В) державний кредит;

Г) фінанси господарських товариств.

2. Яке з наведених визначень найгрунтовніше розкриває зміст категорії “державні фінанси”:

А) сукупність усієї грошової маси в країні;

Б) економічні відносини, пов’язані з формуванням

і використанням фондів і грошових коштів держави;

В) сукупність фондів грошових коштів, які акумулюються в державній бюджетній системі;

Г) правильної відповіді немає?

3. Що входить до сфери безпосереднього держаного управління фінансами:

А) фінанси населення;

Б) фінанси підприємств усіх форм власності;

В) державні фінанси;

Г) правильної відповіді немає?

4. Методом мобілізації державних доходів є:

А) податковий, кредитний, емісійний;

Б) кредитний, дотаційний;

В) дотаційний;

Г) правильної відповіді немає.

5. Що не є формою бюджетного фінансування:

А) бюджетні інвестиції й

державні трансферти;

Б) бюджетні кредити й кошторисне фінансування;

В) емісія;

Г) правильної відповіді немає?

6. Державний кредит – це:

А) особлива форма грошових відносин, коли держава виступає боржником;

Б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

В) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів та їх використанням на фінансування державних потреб;

Г) усі відповіді правильні.

7. Джерела державних доходів можуть бути:

А) внутрішніми;

Б) зовнішніми;

В) місцевими;

Г) правильні відповіді а і б;

8. Державні доходи – це:

А) сукупність грошових відносин, пов’язаних з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, з метою формування доходів держави і державних підприємств;

Б) сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх завдань і функцій;

В) сукупність усієї грошової маси в країні;

Г) усі відповіді правильні.

9. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня, юридичній або фізичній особі за умов пайового фінансування цільових видатків називається:

А) дотацією;

Б) субвенцією;

В) субсидією;

Г) усі відповіді правильні.

10. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для здійснення певних цільових видатків називається:

Span style=’font-family:”Verdana”,”sans-serif”‘>а) дотацією;

Б) субвенцією;

В) субсидією;

Г) усі відповіді правильні.

11. Фінансова допомога, яка надається бюджету нижчого рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для покриття поточних витрат називається:

А) дотацією;

Б) субвенцією;

В) субсидією;

Г) усі відповіді правильні.

12. Державні видатки – це:

А) грошові відносини, пов’язані з використанням децентралізованих фінансових ресурсів;

Б) сукупність грошових коштів, що витрачаються державою в процесі здійснення її фінансової діяльності;

В) економічні відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання централізованих фондів держави;

Г) правильної відповіді немає.

13. Визначте внутрішні джерела формування державних доходів:

А) міжнародний кредит, емісійний дохід;

Б) валовий внутрішній продукт, національне багатство країни;

В) державні видатки;

Г) правильної відповіді немає.

14. З позиції використання фінансових ресурсів держави державні видатки поділяють на:

А) державне споживання та державне фінансування;

Б) поточні видатки та видатки розвитку;

В) бюджетні кредити та грошові перекази населенню;

Г) правильної відповіді немає.

15. Кошторис – це:

А) бюджетні асигнування, розподілені поквартально і постатейно;

Б) плановий документ, у якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний розподіли;

В) розпис доходів і видатків, збалансованих у часі з поквартальним розподілом;

Г) правильної відповіді немає.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділ 5. Державні фінанси – МОДУЛЬ 2 - Фінансовий ринок