Накладні витрати

Накладні витрати – додаткові до основних виробничі витрати, пов’язані з управлінням, в т. ч. організацією, плануванням, контролем та обслуговуванням виробництва, які включають у собівартість продукції. До Н. в. належать: а) адміністративно-управлінські (заробітна плата менеджерів, плата за послуги зв’язку, витрати на відрядження, на утримання пожежної і сторожової охорони та ін.); б) витрати, пов’язані з виплатою різноманітних податків, зборів, організацією внутрігосподарського розрахунку; в) відрахування підприємств на утримання вищестоящих органів управління; г) витрати на утримання складського господарства, збутових баз, транспортні витрати та ін. У промисловості до Н. в. відносять цехові (на утримання цехового персоналу, будівель, споруд, амортизаційні відрахування, витрати на охорону праці та ін.); загальнозаводські (витрати на організацію обслуговування та управління у межах підрозділів підприємства), позавиробничі та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Накладні витрати - Економічний словник