Фінансові інститути депозитні

Фінансові інститути депозитні – сукупність інститутів, що здійснюють купівлю-продаж цінних паперів (передусім в акціонерних компаній). До Ф. і. д., які вкладають кошти в комерційні фірми (депозитні інститути), належать комерційні банки, кредитно-ощадні асоціації, фонди взаємного кредиту і кредитні об’єднання, страхові компанії, пенсійні й інші подібні фонди, фінансові компанії, інвестиційні та іпотечні банки. Так, страхові компанії, що страхують життя, купують довготермінові цінні папери (облігації корпорацій), іпотечні заставні. їхні

прибутки частково звільняються від оподаткування, тому еони надають перевагу інвестиціям, що оподатковуються, оскільки прибуток на них вищий, ніж на муніципальні облігації. Фонди взаємного кредитування приймають кошти від фізичних осіб і вкладають їх у звичайні акції, облігації корпорацій, короткотермінові комерційні векселі та муніципальні цінні папери. Кожна фізична особа, що вклала кошти в ці фонди, володіє певною часткою фонду залежно від розміру вкладу і має право й будь-який час продати свої акції фондові. Іпотечні банки скуповують і розміщують іпотечні заставні (від фізичних і юридичних осіб), обслуговують їх для інвесторів, за що отримують комісійну винагороду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фінансові інститути депозитні - Економічний словник