Функції банківського капіталу

Функції банківського капіталу – роль і призначення банківського капіталу та форми їх розвитку в економічній системі у процесі її еволюції. Банківський капітал складається з власних, залучених та емітованих засобів й використовується для виконання банківських операцій. Своєю чергою, виконання таких операцій дає змогу збільшувати банківський капітал та вдосконалювати виконання ним своїх функцій. Найважливішою складовою банківського капіталу є його власний капітал, за рахунок якого та резервів банки покривають лише бл. 10% загальної потреби

в коштах. Це зумовлено функціями банків, передусім функцією посередництва у платежах, завдяки якій, а також наступному їх поширенню серед юридичних і фізичних осіб не лише зберігаються залучені депозити, а й зростають доходи вкладників; вони отримують також необхідні послуги. Крім того, у всіх розвинених країнах світу існує надійна система страхування депозитів, яка забезпечує приплив основної частки залучених коштів, які, до того ж, характеризуються високою ліквідністю. Основними Ф. б. к. власного є, по-перше, захисна (полягає у захисті інтересів вкладників і кредиторів банку, а також покритті можливих збитків
від банківської діяльності); по-друге, оперативна (забезпечення оперативної діяльності банку, тобто джерела фінансових ресурсів банку як на початкових етапах банківської діяльності, так і в наступні періоди); по-третє, регулятивна (завдяки чіткому визначенню обсягів власного капіталу банку центральний банк активно впливає на його діяльність); по-четверте, функцію контролю над промисловими та торговельними організаціями (підприємствами, фірмами і компаніями) у процесі зрощування з ними в межах фінансового капіталу (див. Фінансовий капітал); по-п’яте, експлуатації найманих працівників банку, з одного боку, та позичальників банківських кредитів у разі встановлення надмірно високих відсотків – з іншого.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Функції банківського капіталу - Економічний словник