Оборот змінного капіталу

Оборот змінного капіталу – постійно повторюваний кругооборот тієї частини авансованого капіталу, яка спрямовується на купівлю робочої сили. Спільним для різних елементів змінного капіталу в О. з. к. є: повне перенесення вартості робочої сили на новостворений продукт і включення її у вартість готового продукту; повернення витрачених капіталістом на купівлю робочої сили коштів після кожного кругообороту. Відмінності: 1) після реалізації виготовлених товарів до капіталіста повертається не лише сума, авансована ним на купівлю робочої сили,

а й створена нею додаткова вартість, а також частина вартості, що є результатом синергічного ефекту при взаємодії постійного та змінного капіталів; 2) у процесі виробництва може частково збільшуватися вартість змінного капіталу (із підвищенням інтенсивності праці, набуттям нових навиків професійної діяльності); 3) зростання швидкості О. з. к. зумовлює збільшення річної норми і маси робочої сили; 4) вартість змінного капіталу не лише переноситься на новостворений продукт, а й створюється заново. Розрізняють авансований і дійсний змінний капітал, що використовується. Авансований змінний капітал спрямовується на виплату заробітної плати впродовж певного періоду, дійсний – більший за авансований внаслідок зростання швидкості обороту капіталу, в т. ч. змінного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оборот змінного капіталу - Економічний словник