Маркетинг банківський

Маркетинг банківський – всебічне вивчення й комплексна оцінка ринку капіталу загалом, окремих його форм і сегментів та обгрунтування на цій основі рекомендацій щодо розробки нових банківських послуг, посилення конкурентоспроможності, зростання банківського капіталу з метою привласнення максимального банківського прибутку. Конкретніше М. б. можна розглядати як систему організації й управління банківською діяльністю, виконання ними своїх функцій та проведення банківських операцій. З цією метою у великих банках Заходу у 70-х XX ст. почали

створюватись окремі відділи маркетингу, що було зумовлено посиленням міжнародної конкуренції у банківській сфері, процесами інтернаціоналізації (а у 80-х – глобалізації) банківського капіталу та іншими чинниками. Цьому сприяли поява та розвиток нових інформаційних технологій, передусім інтернету. Серед різних форм М. б. виокремлюють інтерактивний маркетинг (своєчасне інформування клієнтів банку про наявність різних послуг та їх надання), прямий маркетинг (налагодження і постійна підтримка контактів з клієнтами та негайне ухвалення рішень про надання їм банківських послуг за умови їх оплати за допомогою засобів
масової інформації). Важливу роль у маркетинговій діяльності банку відіграють вивчення конкурентів, комплексне обслуговування клієнтів, підготовка висококваліфікованих маркетологів. Зокрема, в 90-ті XX ст. у могутніх комерційних банках почали створюватись окремі підрозділи, які спеціалізуються на виконанні конкретних функцій маркетингу. У 1995 у США був створений перший віртуальний банк, який працює цілодобово і надає послуги клієнтам шляхом запровадження власної web-сторінки, миттєвого отримання будь-якої інформації тощо, а за рахунок реорганізації виплачує їм більші відсотки на депозити. Водночас діяльності віртуальних банків можуть загрожувати хакери.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Маркетинг банківський - Економічний словник