Індустріального суспільства концепція

Індустріального суспільства концепція – концепція, в якій за основу класифікації суспільства прийнято розвиток машинної техніки і великого промислового виробництва, але ігнорується або применшується вирішальна роль відносин економічної власності на засоби виробництва. Виникла в середині XX ст. Значний внесок у розробку І. с. к. зробили Дж. Гелбрейт, У. Ростоу, С. Кузнец, А. Арон, що надавало усій концепції однобічного характеру. Методологічною основою цієї теорії є принцип технологічного детермінізму. У розвинених країнах світу, згідно з І. с. к., на провідні ролі замість еліти багатіїв поступово виходить еліта технократів, реальна влада від власників переходить до найманих управлінців. На основі цієї концепції виникла концепція постіндустріального суспільства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Індустріального суспільства концепція - Економічний словник