КИСЛОТИ

Екологія – охорона природи

КИСЛОТИ – хім. сполуки, що дисоціюють у водному розчині з утворенням йонів водню. Чим більша концентрація цих йонів, тим сильніша кислота (сірчана, азотна, соляна) і тим менший показник рН (водневий показник). К. можуть викликати сильні хімічні опіки шкіри та очей. У димових газах, що утворюються при спалюванні палива, є оксиди азоту та діоксид сірки, які реагують з водою, що є в атмосферному повітрі, утворюючи азотну та сірчану кислоти. Див. Кислотні дощі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КИСЛОТИ - Довідник з екології