Облік податку на прибуток банку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 8

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

2. Облік податку на прибуток банку

До прямих податків банків відносять податок на прибуток підприємств і організацій, плату за землю, податок із власників транспортних засобів, прибутковий податок з громадян.

Облік податку на прибуток банків. Об’єктом оподаткування банківської діяльності є прибуток, який визначається шляхом зниження суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку

та суми амортизаційних відрахувань, передбачених Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.1997 р.

Валовий дохід – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській), економічній зоні та за її межами. Структура і перелік видів валових доходів регламентується згаданим вище законом.

Валові витрати виробництва та обігу – це сума будь-яких витрат

платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що можуть бути придбані цим платником податку для їх подальшого використання. Види витрат регламентуються зазначеним вище законом.

Прибуток від банківської діяльності оподатковується за ставкою 30 % до об’єкта оподаткування.

Податок сплачується до бюджету не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, з поданням не пізніше 25-го числа місяця до податкового органу декларації про прибуток за звітний квартал з розрахунками наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року.

Протягом кварталу банки сплачують авансові внески до бюджету за підсумками першого та другого місяців кварталу до 20 числа другого і третього місяців кварталу відповідно, без податкової декларації, виходячи з окремого розрахунку, який подається податковому органу в зазначений термін.

Таблиця 38

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Дебет

Кредит

Зміст операцій

790 “Податок на прибуток”

3620 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”

Відображення суми нарахованих авансових внесків

3620 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

Відображення суми сплати податку

590 “Результат поточного року”

790 “Податок на прибуток”

Відображення списання суми податку на прибуток на результат поточного року

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

790 “Податок на прибуток”

Відображення повернення платнику сум зайво сплачених податків

Суми податку на прибуток можуть, згідно з діючими положеннями, зараховуватися в певних співвідношеннях до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік податку на прибуток банку - Бухгалтерський облік