Омоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 2. Лексичні норми ділової мови

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Омоніми

Омоніми потрібно відрізняти від багатозначних слів.

Омоніми ( від грец. однаковий та ім’я) – слова, що однаково звучать, але мають різні значення._____________________________

Повні, або абсолютні, омоніми: апарат (прилад) – апарат (установа); блок (механізм) – блок (об’єднання).

До неповних, або часткових, омонімів належать такі, які частково збігаються звуковим складом у деяких формах слів, – це омоформи: плачу (від платити) – плачу (від платити). Слова, які однаково звучать, але пишуться по-різному, – це омофони: проте – про те. Омографи – це слова, які пишуться однаково, але мають різний наголос: замок – замок.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Омоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні - Туризм