Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників

ІМЕННИК

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників

101. Прочитайте іменники.

Добро, війна, радість, мир, герой, бруд, шум, тиша, крик, потворність, мовчання, чистота, купівля, продаж, краса, боягуз, зло, сум.

– Доберіть антоніми до виділених іменників. Запишіть парами. Назвіть іменники-назви конкретних предметів.

102. Прочитайте іменники.

Бажання, базіка, квартира, колір, маля, мир.

– Доберіть до них синоніми з довідки.

Довідка: пустомеля, хотіння, помешкання, барва, забаганка, пустодзвін, немовля,

оселя, фарба, малюк, спокій, злагода.

Іменники-синоніми об’єднуються в синонімічні ряди. Вони дають можливість уникати повторів у текстах, чітко виражати думку.

Наприклад: багаж – вантаж, речі; відомий – видатний, славетний, славнозвісний.

103. Прочитайте текст.

У Києві є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Його ще називають станцією юних натуралістів. Юні натуралісти (юннати) – це дослідники природи. У цьому центрі працює багато гуртків. Тут є великий музей. В одному із залів музею ми побачили нові експонати: лайку, котика, рись і піщаника.

Іменники синоніми, іменники антоніми, багатозначність іменників

src="/files2/image066_101.jpg" class=""/>

Екскурсовод нам пояснила, що лайка – це порода собак, котик – морська тварина, рись – хижа тварина, а піщаник – це маленький ховрашок.

– Доберіть до виділених слів слова з переносним значенням із довідки. Запишіть за зразком.

Довідка: біг коня, гірська порода, сварка, маленький кіт.

Зразок

Стан – машина для прокату сталі; стан – фігура, постава людини.

– Складіть і запишіть речення зі словом у рамці.

104. Прочитайте прислів’я.

Хто що заслужив: одному – Шана, іншому – зневага. Правда Кривду переважить. Згода будує, а незгода руйнує.

– Спишіть прислів’я. Підкресліть іменники-антоніми.

– Доберіть до підкреслених іменників синоніми, користуючись словником синонімів. Запишіть.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників - Українська мова
« 
 »