Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96)

Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96).

Мета. Повторити відомості про синоніми та антоніми на прикладах іменників; удосконалити вміння вживати у мовленні однозначні і багатозначні слова; поглибити знання про пряме і переносне значення слова.

Обладнання: таблиця “Почуття” (додаток 2), додаток 6, чисті аркуші.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа “Інтерв’ю” (за вправою 91).

– Яка

пора року описана у вірші? (Осінь.)

– З чого це видно?

– Які почуття викликає поезія? Чому?

– Прочитайте виписані іменники, назвіть, у якому роді і числі вони вжиті.

2. Вправа “Аукціон мовних перлин” (за вправою 91, завдання 3).

Діти зачитують складені з іменниками речення.

III. Каліграфічна хвилинка.

День – ніч

Любов – ненависть

Друг – ворог

– До якої частини мови належать слова каліграфічної хвилинки? Доведіть.

– Як називаються слова, об’єднані в такі пари, як у каліграфічній хвилинці? (Антонімами.)

IV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1.

Редагування тексту з наступною взаємоперевіркою (за вправою 92).

А) Словник.

Шеренга – група людей, вишикуваних в один ряд і повернених обличчям в один бік (переважно про військових); стрій, лава, ряд, лінія; бути розміщеним, побудованим, поставленим і т. ін. в один ряд рядами.

– До якої частини мови належить слово шеренга? Доведіть.

– Перевірте написання цього слова за орфографічним словником, назвіть орфограму в цьому слові.

Б) Колективне редагування тексту (добір іменників-синонімів).

В) Записування речень з дібраними іменниками.

Г) Визначення частин тексту вправи, самостійний добір кінцівки (як додаткове завдання).

2. Вибірковий диктант (за матеріалами вправи 93).

– Виписати іменники-антоніми парами.

3. Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу про іменники (підручник, с. 48).

4. Повторення матеріалу про багатозначність іменників (за матеріалами вправи 94).

5. Хвилинка спілкування (в парах).

– Прочитайте діалог і доповніть його власними міркуваннями.

Фізкультхвилинка.

6. Вправа “Попрацюймо разом” (вправа 95).

А) Ознайомлення із матеріалами вправи.

– Прочитайте речення, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Доведіть, що це – текст.

Б) Робота над словом (завдання 2).

– Визначте, які іменники в тексті вжито в прямому, а які в переносному значенні.

В) Мозковий штурм.

– Які ви знаєте ще приклади вживання іменників у прямому і переносному значеннях?

Г) Аналіз іменника як частини мови (завдання 4) (додаток 6).

7. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

8. Попереджувальний диктант.

– Запишіть під диктовку прислів’я, підкресліть синоніми.

– Праця робить людину розумною.

– Пташку впізнають у польоті, а людину – в роботі.

– Посій труд, а слава вродить.

V. Підсумок уроку.

Гра-конкурс “Хто більше?”.

У конкурсі беруть участь 3 команди, кожна отримує чистий аркуш паперу (З ряди). Та команда, яка запише на аркуші, передаючи його усім учасникам, найбільше іменників, що означають почуття, риси характеру, події, явища, властивості тощо, буде переможцем. Конкурс триває 3-5 хвилин.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 48 – правило, с. 49 – вправа 96.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96) - Плани-конспекти уроків по українській мові