Орендне підприємство

Орендне підприємство – вид підприємства, яке створюється після укладення договору оренди між державним органом та організацією орендарів, створеною членами трудового колективу державного підприємства. Засновником О. п. є організація орендарів, яка приймає і затверджує статут О. п. З моменту реєстрації статуту діяльність підприємства як державного підприємства, цілісні майнові комплекси якого передано в оренду, припиняється. Так само припиняються і розриваються трудові договори з працівниками цього підприємства. О. п. є правонаступником прав та обов’язків державного підприємства. Право власності на виготовлену на основі орендованого майна продукцію, інше майно, створене О. п., а також на доход (прибуток) належить організації орендарів. О. п. наділяється правом повного господарського відання. У разі банкрутства О. п. організація орендарів несе відповідальність за борги підприємства майном, яке належить їй за правом власності.


Орендне підприємство - Довідник з правознавства