Спадщина

Спадщина – сукупність майнових прав і обов’язків спадкодавця. Крім об’єктів приватної власності, до яких належать насамперед гроші, цінні папери, нерухоме і рухоме майно, за правом спадкування переходять майнові права авторів, тобто право на винагороду за використання створеного ними твору, майнові права, пов’язані з винаходами і раціоналізаторськими пропозиціями, майнові права, що випливають із різноманітних договорів, права вимоги. До С. включають і борги спадкодавця, проте спадкоємець, який прийняв спадщину, відповідає за ці борги лише в межах справжньої вартості спадкового майна, що перейшло до нього. Спадковим майном можуть бути також приватні підприємства, частки, вклади, паї в майні різних господарських товариств і підприємств, земельні ділянки як приватна власність.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спадщина - Довідник з правознавства