ОРГАНИ ЧУТТЯ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

Урок 42. ОРГАНИ ЧУТТЯ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

А нюх, як у собаки, а зір, як у орла…

З дитячого мультфільму

Мета уроку: сформувати поняття про особливості органів чуття у тварин різних груп та їхню роль у житті тварин. Розвивати уяву, пам’ять, пізнавальний інтерес. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: подразник, рецептори, подразливість, рефлекс, прості очі, складні очі (фасеткові), бічна лінія, слухові кісточки, ехолокація.

Обладнання і матеріали: таблиці “Органи чуття тварин”, відеофрагменти з демонстрацією органів

чуття тварин (око бджоли, пошук за запахом вовком здобичі, очі птаха тощо).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

2

Організація класу. Розминка “Епіграф”

Підготовка учнів до сприйняття матеріалу

II. Актуалізація опорних знань

12

Біологічний диктант “Нервова система тварин”

Визначення рівня знань учнів нервової системи тварин

III.

Мотивація навчальної діяльності

3

Прийом “Здивуй! Зацікав!”: цікава інформація та запитання з теми “Органи чуття”

Зацікавлення темою уроку

IV. Засвоєння нових знань

2

2

6

6

Спостереження за натуральними об’єктами.

Відеоспостереження за органами чуття тварин.

Робота в четвірках.

Пояснення вчителя з використанням підручника

Сприйняття матеріалу, спостереження за сприйняттям подразнень за допомогою органів чуття.

Опрацювання та засвоєння матеріалу теми

V. Узагальнення і систематизація знань

6

3

Робота з термінами. Вправа “Шерлок Холмс”

Засвоєння базових термінів на базі вивченого раніше.

Узагальнення знань

VI. Підсумки

2

Вправа “Час похвали”

Взаємооцінювання учнів

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне завдання за підручником

Засвоєння матеріалу

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка “Епіграф”: пригадайте мультфільм “Бременські музики” та веселу пісеньку слідчого, який шукав принцесу. Як ви гадаєте, чому він порівнює свої органи чуття з органами чуття тварин?

II. Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант “Нервова система тварин”. Укажіть правильні твердження:

1. Нейрони – клітини нервової системи – сприймають і передають подразнення (+).

2. У медуз відсутня нервова система (-).

3. Нервова система буває вузлова, довга, коротка, трубчаста, стовпчаста (-).

4. У дощового черв’яка головний мозок розташований на задньому кінці тіла (-).

5. Нервові вузли та нерви молюсків формують нервову систему розкидано-вузлового типу (+).

6. У всіх хребетних тварин нервова система трубчастого типу, оскільки формується з нервової трубки та нервів (+).

7. Периферична нервова система хребетних складається з нервів, які відходять від головного та спинного мозку (+).

8. Головний мозок більшості хребетних захищений черепною коробкою (+).

9. Півкулі переднього мозку, вкриті сірою речовиною, можна побачити у риб (-).

10. У зв’язку зі складними рухами під час польоту мозочок у птахів досягає високого рівня розвитку (+).

11. В амфібій передній мозок більший, ніж у рептилій (-).

12. Звивини сірої речовини збільшують поверхню переднього мозку ссавців, формують кору (+).

III. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом “Здивуй! Зацікав!”.

Найкращий зір серед усіх тварин мають хижі птахи. Наприклад, орел може побачити мишу на відстані 3 км.

У Китаї живуть мавпи-носачі, довжина носа яких сягає 10-12 см. Вони ніколи не б’ються й усі суперечки вирішують так: два самці сідають один перед одним і починають кричати. Хто кого перекричить – той і переможець. Яка роль при цьому належить носу? Як ви гадаєте, який самець переможе, з довшим чи коротшим носом? (З довшим, оскільки він слугує резонатором.)

IV. Засвоєння нових знань.

1. Спостереження за натуральними об’єктами (тваринами живого куточка, їхньою реакцією на подразнення, звуки, картинки, їжу тощо).

2. Відеоспостереження за органами чуття тварин, обговорення відеофрагментів.

3. Робота в четвірках (за раніше вивченим матеріалом). Завдання: пригадайте органи чуття безхребетних тварин, запишіть їхню назву в зошит:

У кишковопорожнинних _________________

У кільчастих червів _________________

У членистоногих _________________

4. Пояснення вчителя з використанням підручника про органи чуття хребетних тварин, їхні реакції на подразнення (с. 161-163).

5. Колективна робота “Характеристика органів чуття”, складання схем за планом: сприйняття зорових, слухових, нюхових, смакових, дотикових подразнень тощо, особливості органів чуття у зв’язку зі способом існування (риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці).

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Робота з термінами: подразник, рецептори, подразливість, рефлекс, прості очі, складні очі (фасеткові), бічна лінія, слухові кісточки, ехолокація.

2. Вправа “Шерлок Холмс”: учні в парах з використанням підручника готують запитання. Потім обмінюються запитаннями.

VI. Підсумки.

Вправа “Час похвали”: учні оцінюють роботу один одного.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 37, повторити §§ 35, 36, підготуватись до самостійної роботи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОРГАНИ ЧУТТЯ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ - Плани-конспекти уроків по біології