Страхового забезпечення системи

Страхового забезпечення системи – сукупність різних видів організацій страхового забезпечення, що різняться критеріями рівня відповідальності та оцінки об’єкта страхування. Серед них виокремлюють систему пропорційної відповідальності, яка передбачає виплату страхового відшкодування у наперед фіксованій пропорції залежно від оцінки об’єкта страхування, а також участь страхувальника у відшкодуванні збитків (так, якщо страхова сума становить 60% вартості об’єкта страхування, то і відшкодування становитиме 60% фактичної суми

збитків); систему “першого ризику”, за якої страхове відшкодування виплачується в обсязі фактичних збитків, але не більше наперед встановленої сторонами страхової суми, а збитки, що перевищують цю суму (тобто другий ризик) страховиком не відшкодовуються; систему “дробової частки”, яка означає відшкодування лише тієї частки вартості об’єкта страхування, яка становить оцінну вартість майна; систему страхування за відповідною вартістю, яка передбачає відшкодування збитків за ціною нового майна аналогічного виду і призначення; систему граничного страхового забезпечення, за якою збитки відшкодовуються в обсязі різниці між заздалегідь установленим лімітом і досягнутим рівнем доходу страхувальника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Страхового забезпечення системи - Економічний словник