Passiv. Пасивний стан – Das verb. Дієслово

Німецька мова
Das verb. Дієслово

Passiv. Пасивний стан

Passiv вказує на те, що суб’єкт пасивний і є об’єктом дії. У Passiv вживаються тільки перехідні дієслова (після яких може вживатись об’єкт у знахідному відмінку) крім: erhalten, behalten, enthalten, haben, bekommen, wissen, besitzen, kennen, treffen, erfahren, kosten (коштувати).
Passiv утворюється за допомогою допоміжного дієслова werden у відповідній часовій формі та Partizip II основного дієслова. Допоміжне дієслово стоїть на другому місці, а Partizip II – на останньому.
PrÄSens Passiv: Das Geschäft wird um 9 Uhr geöffnet. (Магазин відчиняється о дев’ятій.)

/> PrÄTeritum Passiv: Das Geschäft wurde um 9 Uhr geöffnet. (Магазин відчинявся о дев’ятій.)
Perfekt Passiv: Das Geschäft ist um 9 Uhr geöffnet worden. (Магазин відчинився о дев’ятій.)
Plusquamperfekt Passiv: Das Geschäft war um 9 Uhr geöffnet worden. (Магазин відчинився о дев’ятій.)
Futur I Passiv: Das Geschäft wird um 9 Uhr geöffnet werden. (Магазин буде відчинятися о дев’ятій.)
Passiv буває одно-, дво – та тричленним. При вживанні одночленного Passiv не називається особа, яка виконує дію:
Es wird gearbeitet. = Man arbeitet. (Працюють.)
Пасивний стан вказує на те, що не суб’єкт виконує якусь дію, а дія спрямована на нього.
Das Problem wird gelöst. (Проблема вирішується.)
У пасивній формі назва живого носія дії вживається з прийменником von, а назва абстрактного носія дії – з прикметником durch.
Der Kranke wurde von dem Arzt untersucht. (Хворий був обстежений лікарем.)
Das Kind wurde durch das Bellen des Hundes geweckt. (Дитина була розбуджена гавканням собаки.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Passiv. Пасивний стан – Das verb. Дієслово - Довіник з німецької мови
« 
 »