Present Simple Теперішній простий час – The Verb. Дієслово

Англійська мова
The Verb. Дієслово

Present Simple Теперішній простий час

У часовій формі Present Simple дієслово вживається без закінчень. Виняток становить третя особа однини, у якій до основи дієслова додається закінчення – s (-es):
He/she/it Likes. (Він любить./Вона любить./ Воно любить.)
Дієслово To have у третій особі однини має форму Has:
I/you/we/they Have A doll. (У мене є лялька./У тебе є лялька./У вас є лялька./У нас є лялька./У них є лялька.)
He/she/it Has A doll. (У нього/У неї/У нього є лялька.)
Наприклад:
Розповідне речення
I/you/we/they Go. (Я ходжу. Ти ходиш./ Ви ходите./Ми

ходимо./Вони ходять.)
He/she/it Goes. (Він/вона/воно ходить.)
Заперечне речення
I/you/we/they Do not (don’t) go.(Я не ходжу./Ти не ходиш./Ви не ходите./Ми не ходимо./Вони не ходять.)
He/she/it Does not (doesn’t) go. (Він/вона/воно не ходить.)
Питальне речення
Do I/you/we/they Go?(Я ходжу?/Ти ходиш?/ Ви ходите?/Ми ходимо?/Вони ходять?)
Does he/she/it go?(Він/вона/воно ходить?)
Питальні та заперечні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова Do/does (для третьої особи однини).
Дієслово To be (бути) змінюється в Present Simple за такими правилами:

he, she, it
you, we, they
Am
is
are

Наприклад:
Розповідне речення

/> I Am Happy. (Я щасливий.)
He/she/it Is Happy. (Він щасливий./Вона щаслива./Воно щасливе.)
You/we/they Are Happy.
Ти щасливий./Ви щасливі./Ми щасливі./Вони щасливі.
Заперечне речення
I Am not (‘M not) Happy. (Я не щасливий.)
He/she/it Is not (isn’t) Happy. (Він не щасливий./Вона не щаслива./Воно не щасливе.)
You/we/they Are not (aren’t) Happy. (Ти не щасливий./Ви не щасливі./Ми не щасливі./Вони не щасливі.)
Питальне речення
Am I happy? (Я щасливий?)
Is he/she/it happy? (Він щасливий?/Вона щаслива?/Воно щасливе?)
Are you/we/they happy? (Ти щасливий?/Ви щасливі?/Ми щасливі?/Вони щасливі?)

Закінчення дієслів:

У третій особі однини дієслово закінчується на – s:
he knowS, It runS, She workS, She helpS
Коли основа дієслова закінчується – S, – ss, – sh, – tch, – x, – о, Додається – es: pass – passEs, Wash – washEs, catch – catchEs, Mix – mixEs, Go – goEs, Do – doEs.
Якщо дієслово закінчується голосною – у Після приголосної, на письмі вона змінюється на – Іе: hurRy – hurRies, CoPy – coPies.
Не змінюється – у Тоді, коли вона стоїть після голосної: stAy – stAys, EnjOy – enjOys.

Правила вимови:

Закінчення третьої особи однини в часовій формі Present Simple вимовляється як:
– після глухих приголосних звуків, крім, , : He works. . She helps.
– після голосних та дзвінких приголосних звуків, крім, , : He reads. . She sees. . It runs.
– після шиплячих і свистячих звуків, , , , , :
He dresses. . She washes. . He catches. . It freezes.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Present Simple Теперішній простий час – The Verb. Дієслово - Довідник з англійської мови
« 
 »