НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАПИС ЧИСЕЛ СУМОЮ РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗМІЩЕННЯ ВІДРІЗКІВ НА ПЛОЩИНІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ЗАМІНЮВАТИ ТРИЦИФРОВІ ЧИСЛА СУМОЮ ВІДПОВІДНИХ РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ, ПРИЙОМИ ПИСЬМОВОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, УМІННЯ ВИРАЗНОГО І ЧІТКОГО ЧИТАННЯ ЗАДАЧ; УДОСКОНАЛЮВАТИ НАВИЧКИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ, УМІННЯ ОПИСУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ВІДРІЗКІВ НА ПЛОЩИНІ

I. Перевірка домашнього завдання

Запис розв’язання задачі 10 на дошці. Фронтально повідомити значення виразів із вправи 9. На скільки одиниць значення першого виразу більше за значення другого виразу в першому

(другому) стовпчику? Який порядок дій у решті виразів?

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для індивідуального опитування.

Картка 1

1) Обчислити:

54 : 6 + 87;

92 – 63 : 9;

8 – 7 – 6 – 8.

2) У 5 ящиках 48 кг печива. Яка маса печива у 3 таких ящиках?

Картка 2

1) Записати числа: вісімсот чотири; шістсот шістдесят; триста сорок один; чотириста.

2) Задача. За 6 год трактор витратив 54 л пального. За скільки годин цей трактор витратив 45 л пального?

2. Фронтальне опитування.

1) Назвати “сусідів” чисел 490, 600; назвати всі числа від 880 до 893; назвати числа шостого десятка;

назвати розрядні доданки числа 830; назвати всі трицифрові числа, які можна записати за допомогою цифр 0, 2 і 7 без повторення (720, 702, 207, 270); знайти суму чисел 400 і 600 та зменшити її на 300 (на 1). У числі 386 закреслили цифру 8. На скільки меншим стало число?

2) Задача. У хлопчика було дві купюри по 1 грн. Він витратив 80 к. Скільки копійок залишилось у хлопчика?

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні повторять заміну трицифрових чисел сумою розрядних доданків, прийоми письмового додавання і віднімання трицифрових чисел, розв’язуватимуть рівняння, описуватимуть положення відрізків на площині.

IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Опрацювання вправи 11 усно. Самостійна робота за вправою 12 за варіантами: завдання 2 – сильнішим учням, а 1 – решті.

2. Вправу 13 виконати на дошці та коментуючи з місця.

3. Повторення алгоритму розв’язання рівняння. Розв’язування рівнянь (вправа 14): перший стовпчик – на дошці з коментуванням, решту – самостійно за варіантами: другий стовпчик – І варіант, третій стовпчик – ІІ варіант. Взаємоперевірка в парах.

4. Пояснення прийомів письмового додавання і віднімання біля дошки: 328 + 496; 803 – 249.

5. Закріплення цих прийомів за вправою 15 самостійно.

6. Виконання вправи 16 (1) з коментуванням з місця.

Якщо а = 507, b = 328, то а + b = 507 + 328 = 835.

Якщо а =507, b = 328, то а – b = 507 – 328 = 179.

7. Виконання вправи 16 (2) на дошці з поясненням правил порядку дій у виразах.

8. Розв’язування задачі 17. На дошці подати короткий запис.

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАПИС ЧИСЕЛ СУМОЮ РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗМІЩЕННЯ ВІДРІЗКІВ НА ПЛОЩИНІ

Пошуки плану провести від числових даних. Скласти план колективно. Розв’язання записати самостійно, скласти обернену задачу. Для сильніших учнів: замінити частину умови, щоб першою дією було віднімання; замінити запитання, щоб у розв’язанні додалася ще одна дія (на вибір).

9. Самостійне виконання вправи 18. Успішнішим учням дати завдання: побудувати вертикальний відрізок завдовжки 2 см і горизонтальний – 8 см.

10. Розв’язування задачі 19. Пригадати, як пронумеровано сусідні будинки на одному боці вулиці. У задачі потрібно знайти три числа, які попарно відрізняються на 2, а в сумі дорівнюють 54. Сума таких чисел дорівнює трьом середнім. Тому 54 : 3 = 18. Отже, номери будинків: 16, 18, 20.

11. Додаткові диференційовані завдання.

1) Розв’язати задачу способом моделювання за алгоритмом (для сильніших учнів).

Задача. Сорочка коштує b грн, а спортивний костюм на с грн дорожчий. Скільки коштують сорочка і спортивний костюм разом?

Алгоритм розв’язування задачі способом графічного моделювання:

1. Прочитати задачу з метою первинного сприймання та осмислення.

2. Прочитати задачу частинами з одночасним кресленням схеми.

3. Позначити на схемі всі відомі дані (числами або буквами латинського алфавіту) і шукані (невідомі) величини (х, у, z).

4. Записати розв’язання задачі (виразом, діями).

2) Вираз 3 – 100 + 2 – 10 + 5 записати трицифровим числом (разом з учителем; для учнів середнього та початкового рівня досягнень).

12. Гра “Футбол” (фронтально). Грають 2 команди. Учень з першої команди називає довільний приклад з таблиць множення або ділення і вказує учня з другої команди, який буде відповідати. Якщо відповідь правильна, то гравець, який відбив “удар”, дає завдання першій команді. Якщо відповідь неправильна, то команда “нападників” дає правильну відповідь і хором промовляє: “Гол!”. Перемагає команда, яка заб’є більше “голів”.

V. Підсумок уроку

Училися письмово додавати і віднімати трицифрові числа (пояснити обчислення виразів 480 – 326 і 298 + 186), розв’язувати рівняння й задачі. Розкажіть про свої успіхи на уроці. Що вам було легко, а що важко робити на уроці?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАПИС ЧИСЕЛ СУМОЮ РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗМІЩЕННЯ ВІДРІЗКІВ НА ПЛОЩИНІ - Плани-конспекти уроків по математиці