ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 10. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

586

І. Прочитайте текст. Розкажіть, що ви “побачили” в давній українській хаті.

УКРАЇНСЬКА ХАТА

ПИСЬМОВИЙ ТВІР ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

Давня українська хата. Високий поріг, на стінах та вікнах – барвисті рушники, розмальована піч, скриня. Пахне травами…

Як і кожне східнослов’янське житло, українська хата в минулому мала нерухомі меблі, які майстрували одночасно з нею: піл*, лави, полиці для посуду, скриня, стільці, дитяча колиска.

В

одних регіонах стіни хати білили, в рублених оселях їх мили водою, але по всій Україні – від Карпат до Дону – всередині, а часто і зовні прикрашали розписами.

Майже четверту частину хати займала розмальована чи оздоблена кахлями піч. Побутує багато прикмет і повір’їв, пов’язаних з нею. Наприклад, якщо запалений уперше вогонь горів ясно, то життя тут буде радісне, якщо тьмяно, дим ішов на хату, то й ладу не буде в ній.

Сволок* також прикрашали. Найчастіше – різьбленими календарними знаками. Зазначалися й дата будівництва житла, прізвище майстра. На сволок клали дрібні речі: клубки ниток, веретена,

книжки, квіти, а також хліб (Л. Орел).

*Піл – дерев’яний настил для спання в селянській хаті.

*Сволок – балка, яка підтримує стелю в будівлях.

II. Уявіть, що ви потрапили в давню українську хату. Користуючись відомостями з тексту, складіть і запишіть твір-опис давньої української хати в художньому стилі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У творі-описі основним типом мовлення має бути опис, а розповідь та роздум – допоміжними, доречними у вступі та кінцівці.

587

ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що незабаром буде свято. Складіть і запишіть твір-опис у художньому стилі святково оформленого (за вашим проектом) класу чи кімнати.

ВАРІАНТ Б. Уявіть себе дизайнером вашого класу. Що ви змінили б? Складіть і запишіть твір-опис у художньому стилі класної кімнати вашої мрії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ - Українська мова