Рід незмінюваних іменників – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник

Рід незмінюваних іменників

Рід незмінюваних іменників визначається за такими правилами:

А) назви осіб мають рід відповідно до статі: Мсьє, денді – чоловічий рід; Мадам, леді, пані – жіночий;

Б) назви тварин мають, як правило, чоловічий рід: Кенгуру, поні, шимпанзе, колібрі, але Цеце (муха), Івасі (риба) – іменники жіночого роду;

В) іменники – назви неістот належать до середнього роду: Боа, кашне, шосе, галіфе, Але Авеню (вулиця), Пушту, урду (мова), Кольрабі (капуста) – іменники жіночого роду; Сироко, торнадо (вітер) – іменники чоловічого роду;

Г) власні назви мають рід відповідно до роду загальної назви: Туапсе – місто (середній рід); “Юманіте” – газета (жіночий рід); Міссурі – річка (жіночий рід); Кюсю – острів (чоловічий рід);

Г) у складноскорочених іменниках, утворених із перших букв або звуків, рід визначається за родом головного слова словосполучення: ГЕС – Гідроелектростанція (жіночий рід), СКБ – Спеціальне конструкторське бюро (середній рід). У словосполученні і реченні рід незмінюваних іменників виражається за допомогою слів, із якими ці іменники пов’язані: КрасивА леді, широкЕ галіфе, кришталевЕ бра, “Юманіте” повідомилА, Міссурі розлиласЯ, шимпанзе стрибнуВ.

Основні способи творення іменників

Іменники утворюються різними способами:

А) суфіксальним: бандурИст, морЯк, радІсть, годинНик, козаЦтВо, книжКА, дворИщЕ, терпіНнЯ;

Б) префіксальним: ПраЛіс, СуТінь, ПаГорб, ПідСтанція, НеПравда, УльтраЗвук, АнтиВірус, АрхіЄпископ;

В) префіксально-суфіксальним: УзЛісСЯ, МіжГір’ я, БезСонНИй, НаКонечНик, ЗаПоріжЖЯ, ВідСотОк, ОдВірОк;

Г) безсуфіксальним: ВинахідØ, бігØ, відбірØ, закликØ, зеленØ, синьØ, висьØ;

Г) складанням слів та основ: ЛісОСмуга, Кіно Зал , СталЕВар, Юн Нат , Ком Див ;

Д) шляхом переходу інших частин мови в іменник: Хворий хлопець і Хворий Видужує.

Переважна більшість іменників утворюється суфіксальним способом, дуже обмежена кількість – префіксальним.

Іменники утворюються від основ різних частин мови, переважно від дієслів (Крик, захід, спостереження, приймач, спорудження, рибальство, бігун), інших іменників (Правнук, недруг, журналіст, виноградар, малярство, гарбузиння, чемпіонат, узбіччя, підберезник, лісостеп), прикметників (Світлиця, біднота, юнак, мудрець, білизна) і значно рідше від числівників і займенників (Трійка, одинак, самота).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рід незмінюваних іменників – Іменник - Довідник з української мови