Букви и, е, і в суфіксах – ин(а)-, – ен(я)-, – інь – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник

Букви И, е, і в суфіксах – ин(а)-, – ен(я)-, – інь

Суфікс – ин – Уживається в іменниках жіночого роду І відміни, що позначають осіб жіночої статі, загальні назви тварин, рельєфу, продуктів харчування: ДівчИНа, худобИнА, галявИнА, височИнА, глибочИнА, баранИнА.

Суфікс – ен – уживається в іменниках середнього роду, що означають недорослих істот: КошЕнЯ, орлЕнЯ, цуцЕнЯтко.

Суфікс – інь – уживається в іменниках жіночого роду III відміни на позначення опредметнених ознак: ВисочІнЬ, глибочІнЬ, плоскІНь, темІНь.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Букви и, е, і в суфіксах – ин(а)-, – ен(я)-, – інь – Іменник - Довідник з української мови