ПЛАНЕТАРНА МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

3.1. ПЛАНЕТАРНА МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА

Резерфорд на підставі спостережень за розсіюванням α-частинок при проходженні їх через золоту фольгу обгрунтував модель атома (рис. З, а, б).

Планетарна (ядерна) модель атома Резерфорда

Атом складається з ядра, яке займає дуже малий об’єм порівняно з об’ємом атома. Навколо нього по певних орбітах рухаються електрони (рис. З, в).

Лінійні розміри ядра 10-15 – 10-14 м;

Лінійні

розміри атома 10-10 м.

ПЛАНЕТАРНА МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА

Рис. 3

Маса електронів, які обертаються навколо ядра, значно менша від маси ядра, тобто майже вся маса атома зосереджена в ядрі атома.

Маса ядра атома Гідрогену (протона) у 1840 разів більша за масу електрона.

Електричний заряд ядра позитивний і дорівнює за чисельним значенням негативному заряду усіх електронів, що обертаються навколо ядра, внаслідок чого атом електрично нейтральний.

Кількість електронів (e) в атомі дорівнює кількості протонів (р) в ядрі і збігається з порядковим номером (атомним номером) Z атома в періодичній системі Менделєєва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПЛАНЕТАРНА МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА - Довідник с фізики