Тематичне оцінювання знань по темі: “Атомне ядро. Ядерна енергетика”

2-й семестр

ЯДЕРНА ФІЗИКА

4. Атомне ядро. Ядерна енергетика

Урок 14/61

Тема. Тематичне оцінювання знань по темі: “Атомне ядро. Ядерна енергетика”

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді тестування або звичайної контрольної роботи. Тестування учнів можна виконати на уроці в класі, а контрольну роботу задати додому. Можна запропонувати учням виконати

і контрольну роботу, і тестування на двох уроках (якщо у вчителя є така можливість). Як приклад наводимо два варіанти контрольної роботи.

Варіант 1

1. (1 бал) На рисунку показана планетарна модель атома Резерфорда. Яке з наведених нижче висловлень визначає цю модель?

Тематичне оцінювання знань по темі: Атомне ядро. Ядерна енергетика

А Атом складається з ядра й електронів. Заряд і майже вся маса атома зосереджені в ядрі.

Б Атом складається з ядра й електронів, що обертаються навколо ядра. Позитивний заряд і майже вся маса атома зосереджені в ядрі.

В Позитивний заряд атома розосереджений по всьому обсягу атома, а негативно заряджені електрони

“украплені” у нього.

Г Атом складається з протонів й електронів. Заряд і майже вся маса атома зосереджені в ядрі.

2. (1 бал) Яка частинка вивільнюється під час ядерної реакції: Тематичне оцінювання знань по темі: Атомне ядро. Ядерна енергетика

Тематичне оцінювання знань по темі: Атомне ядро. Ядерна енергетика

3. (2 бали) Ядро атома Арсену складається з 75 частинок. Навколо ядра рухаються 33 електрони. Скільки в ядрі цього атома протонів і нейтронів?

4. (2 бали) Допишіть відсутні позначення: Тематичне оцінювання знань по темі: Атомне ядро. Ядерна енергетика

5. (3 бали) Під час бомбардування алюмінію 2713Al?-частинками утворюється фосфор 3015Р. Запишіть цю реакцію.

6. (3 бали) Який ізотоп утвориться з 13351Sb після чотирьох?-розпадів?

Варіант 2

1. (1 бал) Вкажіть елемент установки в досліді Резерфорда, що служить для реєстрації альфа-частинок.

Тематичне оцінювання знань по темі: Атомне ядро. Ядерна енергетика

А Золота фольга.

Б Радіоактивна речовина.

В Мікроскоп.

Г Екран, покритий люмінофором.

2. (1 бал) Які сили перешкоджають зближенню атомних ядер?

А Ядерні.

Б Електростатичні.

В Гравітаційні.

Г Магнітні.

3. (2 бали) У ядрі атома Марганцю 55 частинок, з них 25 протонів. Скільки нейтронів у ядрі й скільки електронів обертається навколо ядра цього атома?

4. (2 бали) Визначте невідомий продукт Х ядерної реакції: Тематичне оцінювання знань по темі: Атомне ядро. Ядерна енергетика

5. (3 бали) Під час опромінення ізотопу Нітрогену 157N протонами утворюється ядро атома Карбону й?-частинка. Запишіть цю реакцію.

6. (3 бали) На що перетворюється 23892U після двох розпадів й одного розпаду?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне оцінювання знань по темі: “Атомне ядро. Ядерна енергетика” - Плани-конспекти уроків по фізиці