Тематичне оцінювання з теми “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома”

Тема 3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 53

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома”

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: письмова

контрольна робота за варіантами.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей, алгоритм характеристики хімічних елементів за положенням у періодичній таблиці.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти, нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань

– 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

Варіант І

1. Заряд ядра атома визначається:

А) числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

Б) числом нейтронів;

В) числом протонів.

2. Ядро атома містить відповідно протонів і нейтронів:

А) 80 і 120;

Б) 80 і 100;

В) 80 і 80.

3. Укажіть максимальну кількість електронів, що може перебувати на одній орбіталі:

А) три;

Б) два;

В) один.

4. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np6 відповідає елементам головної підгрупи:

А) VI групи;

Б) II групи;

В) VIII групи.

5. Відносна молекулярна маса оксиду елемента І групи дорівнює 144. Масова частка елемента в ньому – 88,89 %. Укажіть елемент:

А) Сu;

Б) К;

В) Рb.

6. У ряду кислот НСlO4 – H2SO4 – Н3РO4 – H2SiO3 найбільш сильною кислотою є:

А) Н3РO4;

Б) H2SiO3;

В) НСlO4;

Г) H2SO4:

7. Елемент головної підгрупи IV групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка цього елемента в якій – 5,2 %. Визначте цей елемент, укажіть формулу його вищого оксиду й леткої сполуки з Гідрогеном.

8. Напишіть схему будови атома, електронну формулу і схему розподілу електронів по квантових комірках:

А) для атома Фосфору;

Б) для іона Алюмінію АГ3.

9. Двовалентний метал масою 2,5 г без залишку прореагував з водою. При цьому виділився газ об’ємом 1,4 л (н. у.). Визначте метал.

10. З допомогою алгоритму складіть характеристику Карбону за положенням у періодичній системі хімічних елементів.

Варіант II

1. В основу класифікації хімічних елементів Д. І. Менделєєв поклав:

А) валентність атомів хімічних елементів;

Б) властивості хімічних елементів;

В) відносну атомну масу.

2. Ядро атома 82209Рb містить відповідно протонів і нейтронів:

А) 82 і 82;

Б) 82 і 127;

В) 82 і 107.

3. Укажіть, чим відрізняються між собою s – і р-орбіталі:

А) тільки розміром;

Б) спіном;

В) формою та просторовою орієнтацією.

4. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np2 відповідає елементам головної підгрупи:

А) VI групи;

Б) IV групи;

В) II групи.

5. Відносна густина леткої сполуки з Гідрогеном елемента головної підгрупи V групи за воднем дорівнює 17. Масова частка елемента в цій сполуці – 91,2 %. Укажіть елемент:

A) N;

Б) As;

В) Рb.

6. У ряду гідроксидів LiOН – Ве(ОН)2 – Н3ВO3 – Н2СO3 найбільш сильною основою є:

A) LiOH;

Б) Ве(ОН)2;

В) Н3ВO3;

Г) Н2СO3.

7. Елемент головної підгрупи V групи утворює вищий оксид, масова частка Оксигену в якому – 74,07 %. Визначте цей елемент, укажіть формулу його вищого оксиду та леткої сполуки з Гідрогеном.

8. Напишіть схему будови атома, електронну формулу і схему розподілу електронів по квантових комірках для:

А) атома Магнію;

Б) іона Сульфуру S-2.

9. Метал другої групи масою 6 г без залишку прореагував із розчином хлоридної кислоти. При цьому виділився газ об’ємом 5,6 л (н. у.). Визначте метал.

10. З допомогою алгоритму складіть характеристику Нітрогену за положенням у періодичній системі хімічних елементів.

Варіант III

1. Число нейтронів у ядрі атома можна визначити так:

А) від нуклонного числа відняти число електронів;

Б) від нуклонного числа відняти протонне число;

В) дорівнює значенню протонного числа.

2. Ядро атома містить відповідно протонів і нейтронів:

А) 92 і 147;

Б) 92 і 92;

В) 92 і 145.

3. Максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні дорівнює:

А) 18;

Б) 12;

В) 8.

4. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np5 відповідає елементам головної підгрупи:

А) V групи;

Б) VI групи;

В) VII групи.

5. Відносна молекулярна маса оксиду тривалентного металу в 76 разів більша, ніж відносна молекулярна маса водню. Масова частка елемента в цій сполуці – 68,42 %. Укажіть елемент:

А) Сr;

Б) Аl;

В) Sc.

6. У ряду оксидів SiO2 – Р2O5 – SO3 – Сl2O7 найсильніші кислотні властивості проявляє:

A) SiO2;

Б) Р2O5;

В) SO3;

Г) Сl2O7.

7. Елемент головної підгрупи V групи утворює кислоту складу Н3ЕO4, відносна молекулярна маса якої дорівнює 142, масова частка елемента в ній становить 52,82 %. Визначте цей елемент.

8. Напишіть схему будови атома, електронну формулу та схему розподілу електронів по квантових комірках для:

А) атома Хлору;

Б) іона Натрію Na+.

9. Лужний метал масою 5,75 г без залишку прореагував із водою. При цьому виділився газ об’ємом 2,8 л (н. у.). Визначте метал.

10. З допомогою алгоритму складіть характеристику Магнію за положенням у періодичній системі хімічних елементів.

III. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про життя й діяльність Д. І. Менделєєва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне оцінювання з теми “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома” - Плани-конспекти уроків по хімії