ПОВТОРЕННЯ. ФУНКЦІЇ

Цілі:

– навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів про зміст основних понять теми “Функції”;

– розвивальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію, бачити закономірності; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять;

– виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, наполегливість у досягненні мети, віру у власні сили;

Тип уроку : узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Сформулюйте означення функції.

2. Що називають аргументом функції? значенням функції?

3. Що таке область визначення функції? область значень функції?

4. Що називають графіком функції?

5. Які ви знаєте способи задання функції?

6. Яку функцію називають лінійною?

7. Які властивості лінійної функції ви знаєте?

8. Що є графіком лінійної функції?

ІV.

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

Відомо, що чим глибше під поверхнею землі перебуваємо, тим вищою є температура повітря. Для однієї із шахт установили, що температуру повітря в ній можна обчислити за формулою

ПОВТОРЕННЯ. ФУНКЦІЇ

Де t – температура (°С), l – глибина під поверхнею землі (м).

1) Обчисліть температуру повітря в шахті на глибині:

А) 20 м; б) 600 м; в) 100 м; г) 170 м.

2) Чи є залежність температури повітря в шахті від її глибини лінійною функцією? Якщо так, то чому дорівнюють коефіцієнти k і b?

3) Побудуйте графік функції ПОВТОРЕННЯ. ФУНКЦІЇ де 0 ? l? 800. Який масштаб зручно вибрати?

4) За допомогою графіка знайдіть t, якщо: а) l = 150; б) l = 220; в) l = 460; г) l = 0.

5) За допомогою графіка визначте, на якій глибині ми знаходимося, якщо температура повітря там дорівнює:

А) 10 °С; б) 15 °С; в) 17 °С; г) 11 °С.

6) За допомогою графіка визначте:

А) на скільки градусів підвищиться температура повітря, якщо з глибини 300 м опуститися на глибину 500 м;

Б) на скільки градусів знизиться температура повітря, якщо з глибини 300 м піднятися на глибину 50 м.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

1) Функцію задано формулою

ПОВТОРЕННЯ. ФУНКЦІЇ

ПОВТОРЕННЯ. ФУНКЦІЇ

Знайдіть:

А) область визначення функції;

Б) значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю;

В) координати точки перетину графіка функції з віссю Oy

2) Функцію задано формулою f(x) = x/6 + 1. Знайдіть:

F(6); f(-3); f(0); f(9); f(-0,3)

F(-6); f(2); f(0); f(-9); f(1,5)

3) При яких значеннях аргументу значення функції y = х2 дорівнює:

25; 1/4; 0; -81?

16; 1/9; 0; -49?

4) Функцію задано формулою ПОВТОРЕННЯ. ФУНКЦІЇ Знайдіть:

F(4); f(0); f(-6)

F(2); f(0); f(-4)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Повторити: розв’язування лінійних рівнянь та рівнянь, що зводяться до лінійних.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОВТОРЕННЯ. ФУНКЦІЇ - Плани-конспекти уроків по математиці