Правове регулювання ринку цінних паперів

Правове регулювання ринку цінних паперів – нормативне упорядкування на ринку цінних паперів. Складається з двох частин: державно-правового та інституційно-правового. Державно-правове регулювання здійснюється органами законодавчої і судової влади. В Україні зазначене регулювання виконують також державні органи, які не є органами законодавчої або виконавчої влади, але підпорядковуються законодавчій владі. Наприклад, Фонд державного майна, Національний банк. Центральним елементом системи державно-правового регулювання ринку цінних паперів є державний (спеціалізований) орган регулювання ринку цінних паперів. Інституційно-правове регулювання здійснюється головним чином інститутами – регуляторами (в Україні – Українською фондовою біржею та Асоціацією торговців цінними паперами). Державно-правове та інституційно-правове регулювання ринкових відносин з приводу цінних паперів взаємно доповнюють одне одного, але примат зберігається за першим: воно може делегувати деякі регулятивні повноваження інституційно-правовому, а не навпаки. Крім того, державно-правове регулювання є загальнообов’язковим, а інституційно-правове – конкретно обов’язковим, тобто обов’язковим для тих учасників, які торгують на біржі та в межах Асоціації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Правове регулювання ринку цінних паперів - Довідник з правознавства