Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників – The Аdverb. Прислівник

Англійська мова
The Аdverb. Прислівник

Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників

Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників утворюються за такою схемою:

Одно – чи двоскладовий, наприклад, fastFaster(the) fastest
У якому два чи більше складів, наприклад, carefullyMore carefully(the) most carefully

Ці прислівники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:
well (добре) better best
badly (погано) worse worst
far (далеко) farther/ farthest/
further furthest

Farther/further

або farthest/furthest

Прислівник Far має дві форми ступенів порівняння: Farther/further та Farthest/furthest.
Further вживається в абстрактному розумінні, А farther – у конкретному:
Who can jump the Farthest/furthest? (Хто може стрибнути якнайдалі?)
Сlosed until Further notice.(Зачинено до подальших розпоряджень.)
Farthest і Furthest – синоніми:
The subject Farthest/furthest removed from my comprehension. (Я не міг зрозуміти те, про що йшлося далі.

No longer чи any longer/any more

Прислівник no longer означає, що щось скінчилося і вживається всередині речення:
You can’t buy these sweets in our supermarket. They No longer Sell them. (Ти не можеш купити ці цукерки в супермаркеті. Вони їх більше не продають.)
No longer є трохи формальним. У розмовній мові зазвичай вживають not… any longer та not… any more:
They do Not Sell these sweets Any longer/any more. (Вони більше не продають ці цукерки.)
Any longer та Any more вживають у кінці речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників – The Аdverb. Прислівник - Довідник з англійської мови