Приватизація і роздержавлення землі

Приватизація і роздержавлення землі – процес переходу землі, що перебувала в державній та колективній власності, у приватну (трудову та капіталістичну) власність. Формування приватного сектора з сільському господарстві об’єктивно необхідне, оскільки без цього неможливий плюралізм типів і форм власності, а отже, стабільність економічної системи. П. і р. з. відбувається на таких засадах: 1. Громадяни України мають право безоплатно отримати у приватну трудову власність земельні ділянки, надані їм для ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, індивідуального дачного і гаражного будівництва. Власність на ці земельні ділянки юридично має бути підтверджена державним Актом на право приватної власності на землю, виданим відповідною радою народних депутатів. 2. Працівники колгоспів і радгоспів, деякі інші категорії сільського населення отримали право на частку колективної власності. На цій основі створюються приватний і колективний (складова процесу роздержавлення власності) типи власності і різні форми у межах кожного з цих типів. 3. Колективні сільськогосподарські підприємства реформуються шляхом П. і р. з. і майна (див. Паювання землі). 4. Приватизація присадибних ділянок. На основі П. і р. з. виникають сутнісні форми колективного і приватного господарювання – сільськогосподарські спілки, кооперативи. акціонерні компанії тощо, а також такі приватні форми, як фермерські господарства, що грунтуються на власній і чужій праці. В деяких країнах (Чехії, Словаччині, Литві) П і р. з. здійснювалися з відновленням прав власності на землю до націоналізації (див. Реституція). При цьому виплачувалися компенсації або надавались інші за кількістю та якістю землі ділянки. Крім того, відбувалася оплата за приватизовану власність інвестиційним компаніям ваучерами, які були компенсацією за знецінені заощадження населення і страхування тощо. З точки зору ефективності використання землі, сучасних тенденцій розвитку аграрного сектора доцільнішим є процес роздержавлення землі до оптимальних меж з переважанням колективної (в т. ч. кооперативної) власності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Приватизація і роздержавлення землі - Економічний словник