Припинення права власності на землю

Припинення права власності на землю – процедура, що грунтується на встановлених законом підставах та порядку припинення права колективної та приватної власності на землю. Права власників земельних ділянок гарантуються законом. До таких гарантій належать і передбачені Земельним кодексом України вичерпний перелік підстав та порядок припинення права колективної та приватної власності на землю. Право колективної чи приватної власності на земельні ділянки може бути припинено у разі:1) добровільної відмови від земельної ділянки; 2) відчуження

(продажу) земельної ділянки Раді народних депутатів; 3) викупу її для державних або громадських потреб; 4) систематичного невнесення земельного податку в строки, встановлені законодавством України; 5) використання земельної ділянки такими способами, які призводять до зниження родючості грунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погіршення екологічної обстановки; 6) використання землі не за цільовим призначенням; 7) невикористання протягом одного року земельної ділянки, наданої для сільськогосподарського виробництва, і протягом двох років – для несільськогосподарських потреб; 8) укладення власником
землі угод з порушенням встановленого порядку придбання або відчуження земельних ділянок. Припинення права власності на земельну ділянку у випадках, передбачених пунктами 1-3, здійснюється за рішенням відповідної Ради народних депутатів. У разі незгоди власника земельної ділянки у випадку, передбаченому п. 3, а також при вилученні земельної ділянки відповідно до пунктів 4- 8 П. п. в. наз. здійснюється в судовому порядку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Припинення права власності на землю - Довідник з правознавства