Провадження у справах неповнолітніх

Провадження у справах неповнолітніх – кримінальне судочинство, що має особливості, зумовлені віковими властивостями неповнолітніх. Порядок провадження у справах про злочини осіб, які на момент скоєння злочину не досягли 18-річного віку, визначається загальними правилами судочинства. Поряд з цим у КПК є спеціальні норми (зокрема, ст. ст. 432-449), що передбачають додаткові гарантії прав і законних інтересів неповнолітніх. П. у с. н. характеризується: а) розширенням обсягу гарантій права на захист (участь захисника у справі є обов’язковою, і

відмова від нього не приймається, законний представник має значний обсяг прав щодо захисту неповнолітнього, зокрема право в суді заявляти клопотання і відводи, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів тощо); б) особливим підходом до обрання запобіжного заходу (взяття під варту лише у виняткових випадках з обов’язковим допитом неповнолітнього прокурором, наявність такого запобіжного заходу, як передача неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи); в) покладенням на органи розслідування і суду обов’язку крім загальних обставин, що підлягають доказуванню,
ретельно з’ясувати вік неповнолітнього, стан його здоров’я та загальний розвиток, умови життя та виховання, обставини, що негативно впливали на виховання, наявність дорослих підмовників тощо; г) участю у процесі таких осіб, як педагог чи лікар (при допиті особи, яка не досягла 16-річного віку або є розумово відсталою), батьків та інших законних представників, представників комісії та інспекції у справах неповнолітніх, а також навчального закладу, підприємства, установи чи організації, в яких навчався або працював підліток; д) захистом від можливого негативного впливу (провадження закритого судового розгляду в справі про злочин особи, яка не досягла 16-річного віку, виведення неповнолітнього підсудного із залу судового засідання на час дослідження обставин, що можуть негативно вплинути на нього, тощо); е) розширенням можливостей вжити заходів виховного впливу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Провадження у справах неповнолітніх - Довідник з правознавства