Реабілітація репресованих громадян

Реабілітація репресованих громадян – поновлення у громадянських, політичних, трудових та інших правах осіб, необгрунтовано засуджених або репресованих з мотивів політичного, соціального, класового, національного і релігійного характеру, а також компенсація матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними репресіями реабілітованим та їхнім сім’ям. Реабілітованими вважаються особи, які з політичних мотивів були необгрунтовано засуджені судами або піддані репресіям позасудовими органами, в тому числі “двійками”, “трійками”,

особливими нарадами і в будь-якому іншому позасудовому порядку, за вчинення на території України діянь, кваліфікованих за кримінальним законодавством Української РСР до набрання чинності Закону СРСР “Про кримінальну відповідальність за державні злочини” від 25.XII. 1958 як контрреволюційні злочини, а також засуджені після цього за антирадянську агітацію і пропаганду; за поширення свідомо неправдивих вигадок, які порочать радянський державний і суспільний лад; за порушення законів про відокремлення держави від церкви, посягання на особу та права громадян під виглядом виконання релігійних обрядів,
якщо вчинені дії не були поєднані з заподіянням шкоди здоров’ю громадян чи статевою розпустою. Реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового утримання в лікувальних закладах, виплачується грошова компенсація. Вилучені будівлі та інше майно по змозі (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються реабілітованому або його спадкоємцям в натурі. Якщо нема такої змоги, заявнику відшкодовується вартість будівель і майна. Якщо реабілітована особа стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером, їй надається, зокрема, право на одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування; безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (крім таксі) в сільській місцевості в межах району; зменшення плати за житлову площу та комунальні послуги (Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Реабілітація репресованих громадян - Довідник з правознавства