Резерв робочого часу

Резерв робочого часу – джерела та можливості кращого використання робочого часу впродовж певного періоду на підприємстві. Розрізняють внутрізмінні, цілодобові, тижневі, місячні та ін.; залежно від структури витрат виробництва виокремлюють організаційні, техніко-технологічні, управлінські, постачальницько-збутові та ін. З метою виявлення Р. р. ч. необхідно глибоко проаналізувати структуру виробничих і невиробничих витрат на підприємстві, здійснювати всебічний контроль за використанням робочого часу і на цій основі впроваджувати нові форми та методи організації виробництва, створювати ефективні стимули для праці, економії ресурсів, впроваджувати нову техніку і технології, підвищувати загальноосвітній та кваліфікаційний рівні працівників, формувати у найманих працівників за допомогою економічних важелів почуття та свідомість співвласника тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Резерв робочого часу - Економічний словник