Логістика підприємства

Логістика підприємства (англ. business logistics) – галузь науки логістики, яка вивчає закономірності та шляхи впровадження логістичної теорії у діяльність різних видів підприємств. Згідно з теорією логістики, промислове підприємство здійснює конструкцію виробів постачання, виробництво, реалізацію, переробку та використання відходів, транспортування тощо. Відповідно до цього виділяють логістику конструювання нових товарів постачання, виробничу логістику, дистрибуційну логістику, транспортну та ін. Водночас поєднання окремих структурних елементів

Л. п. дає можливість сформувати таку логістичну підсистему на підприємстві, як матеріальна логістика (виробництва і постачання). Своєю чергою логістичне прогнозування, планування, управління та контроль об’єднують окремі елементи Л. п. Логістичне постачання означає комплексне прогнозування планування, управління та фізичне опрацювання потоку предметів праці, куплених частин та відповідного інформаційного забезпечення в процесі їх доставки на виробничі склади з метою оптимізації витрат та економії часу відповідно до програми виробництва. Це здійснюється шляхом попередніх замовлень необхідних матеріалів
і комплектуючих, їх складування за системою “точно, своєчасно” з найнижчими повними витратами; мінімізації запасів, зменшення кількості частин, що закуповуються, та ін.; Л. п. охоплює сферу безпосереднього виробництва – від початку виробництва продукції до її передання у сферу збуту. Внаслідок цього вона охоплює транспортування матеріалів, частин, комплектуючих всередині підприємства, між виробничими підрозділами. Мета Л. п. – комплексне прогнозування, планування та управління цими матеріальними потоками на основі відповідного інформаційного забезпечення для мінімізації витрат та економії часу. Засобами досягнення цих цілей є комплексні маркетингові дослідження, прогнозування можливої зміни економічної кон’юнктури, оперативне планування та управління виробництвом, скорочення витрат на транспортно-складські та пакувальні процеси всередині виробництва; економія оборотних коштів, повне використання виробничої потужності, скорочення витрат ручної праці та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Логістика підприємства - Економічний словник