Робота із словниками

6.6. Робота із словниками

Програми середньої школи передбачають роботу зі словниками як невід’ємний компонент збагачення лексичного запасу учнів. Словники все більше стають важливими довідниками, що допомагають учням уточнити значення і походження слова, його вимову і правопис, переклад з української мови російською і навпаки, належність до синонімічного ряду тощо.

Українська лексикографія збагатилася рядом словників, з якими необхідно ознайомити учнів. Це насамперед “Словник української мови” (К., Наукова думка, 1971 – 1981) в 11 томах, “Короткий тлумачний словник” (К, Радянська школа, 1978), “Орфографічний словник української мови” (К., Наукова думка, 1999), “Орфоепічний словник” (К, Радянська школа, 1984), “Словник синонімів” (К, Наукова думка, 1999) у 2 томах, “Словник іншомовних слів” (УРЕ, 1974) та ін. Добре ознайомити дітей з основними типами словників – енциклопедичним та лінгвістичними, навчити користуватися ними.

У практичній роботі учні звертаються здебільшого до лінгвістичних словників, з якими працюють на уроках і вдома, виконуючи різноманітні завдання.

Навчання дітей користуватися тлумачним словником починається з уроків лексикології в 5 класі і продовжується в наступних. Зміст цієї роботи – дати відомості про тлумачний словник і словникову статтю, помітки, що використовуються в словникових статтях.

Ознайомлення з тлумачним словником відбувається в 5 класі на спеціальному уроці, присвяченому вивченню значення слова. Учні дізнаються про те, що пояснення значень слів подається в тлумачних словниках, що складаються з окремих статей, розміщених в алфавітному порядку. Словникова стаття складається з заголовка пояснюваного слова, на якому стоїть наголос, граматичних поміток, тлумачення значення слова, прикладів на вживання слова в мовленні.

Для закріплення знань учнів про тлумачний словник пропонуємо ряд вправ: 1) відшукати слово в словнику і прочитати словникову статтю; 2) прочитати частини словникової статті; 3) з’ясувати нові відомості про аналізоване слово; 4) порівняти власне тлумачення слова з тим, що подане в словнику.

Вивчаючи лексичні поняття, діти користуються тлумачним словником для ознайомлення з різними ознаками слова (багатозначністю, синонімією, відношенням до того чи іншого лексичного шару тощо). Учні дізнаються про стилістичні помітки в словнику і вчаться їх розпізнавати.

Недостатня кількість тлумачних словників утруднює використання їх у шкільній практиці. Але незважаючи на це, можна роботу організувати так, що кожний учень навчиться ним користуватися. На одному з уроків варто ознайомити учнів з побудовою словника. Оскільки учні вже знають порядок розміщення елі в у словнику, зосереджуємо їхню увагу на тому, що часто слово має кілька значень, і отже, треба вибрати те значення, яке найбільше підходить за змістом.

Така ж робота проводиться із перекладним російсько-українським словником у школах з російською мовою викладання. Переклад застосовуємо для пояснення розбіжності в написанні окремих слів російською і українською мовами, а через це пов’язуємо його з вивченням таких тем: “Правила вживання м’якого знака”, “Спрощення в групах приголосних”, “Відмінювання та написання кількісних числівників” та ін.

У 5 класі слід ознайомити учнів з етимологічним та фразеологічним словником У цьому ж класі діти працюють із словником іншомовних слів.

Навички застосування словників удосконалюються на уроках української мові в наступних класах і на уроках інших предметів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Робота із словниками - Довідник з української мови