Слово. Лексичне і граматичне значення слова – ЛЕКСИКА

ЛЕКСИКА

Слово. Лексичне і граматичне значення слова

Мова складається зі слів.

Слово є основною одиницею мови і мовлення, пов’язаною з усіма іншими мовними одиницями.

Так, лише в слові виявляють себе мовні звуки і значущі частини (корінь, префікс, суфікс, закінчення), зі слів складаються словосполучення і речення.

Слова служать для називання предметів, дій, властивостей (Портфель, бджоляр, сміливість, біг; піднімати, існувати, писати, чути; тихий, давній, урівноважений, казковий). Те, що слово позначає, становить його лексичне

значення.

Лексичне значення слова – це співвіднесеність слова з предметами, явищами і процесами навколишньої дійсності.

Наприклад, лексичне значення слова Клен – “дерево, що має лапате листя з гострими кінцями й глибокими вирізами”, слоٰва Загадковий – “який потребує розгадки, таємничий, незрозумілий”, слоٰва Фарбувати – “покривати фарбою” тощо.

Крім лексичного, словам властиве граматичне значення. Лексичне – це індивідуальне значення слова, яке вирізняє його з-поміж інших слів у мові, граматичне ж, навпаки, є спільним для певної групи слів. Наприклад, слово Зима позначає

найхолоднішу пору року. Таке лексичне значення властиве лише цьому слову, а граматичні значення (жіночий рід, однина, називний відмінок) характерні для багатьох інших іменників (Парта, земля, груша, сорока).

Граматичне значення вказує на частиномовну належність слова та на його граматичні ознаки (рід, число, відмінок в іменниках і прикметниках; вид, спосіб, час, особу в дієсловах тощо).

Лексичне і граматичне значення властиві лише повнозначним словам (іменникам, прикметникам, займенникам, числівникам, дієсловам і прислівникам). Службові слова (прийменники, сполучники, частки) лексичного значення не мають, вони виконують у мові тільки граматичну роль (виражають зв’язки між словами, поєднують слова в словосполученні, а також у складному реченні його частини тощо).

Про лексичне значення того чи іншого слова можна довідатися з тлумачного словника. У ньому також наводяться приклади вживання слова. Наприклад:

Бутон. Пуп’янок квітки. Вона розцвітала, як бутон на сонці (І. Ле).

Грудень. Назва дванадцятого місяця календарного року. І от настав грудень, івипав перший сніжок (І. Микитенко).

В 11-томному тлумачному “Словнику української мови” пояснюється значення понад 134 тисяч слів, у новому однотомному “Великому тлумачному словнику сучасної української мови” (2001 р.) – близько 170 тисяч слів. Однак і ці словники не охоплюють повного лексичного складу нашої мови. Усього в українській мові налічується кількасот тисяч слів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Слово. Лексичне і граматичне значення слова – ЛЕКСИКА - Довідник з української мови
 »