Сегрегація

Політологічний словник

Сегрегація (від лат. segregatio – відокремлення) – у соціальних відносинах вид расової, етнічної, національної, релігійної, статевої дискримінації, що виявляється у територіальному, політичному, культурно-освітньому, зокрема релігійному тощо відокремленні одних рас, етносів, націй тощо від інших (поселення, навчання, заборона чи обмеження релігійних вірувань, участі у політичних процесах тощо). У другій половині XX ст. расову дискримінацію в основному подолали (скажімо, у США), але у сучасному світі мають місце інші форми дискримінації (позбавлення громадянства цілих етносів тільки тому, що вони не належать до корінної нації, вигнання мігрантів тощо).

Banton М. Racial and Ethnic Competition. – Cambridge, 1983; Основи демократії. – K., 2002; Націоналізм. Антологія. – К., 2000; Політичний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997.

Н. Рижко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сегрегація - Довідник з політології