Структура суспільного виробництва

Структура суспільного виробництва – комплекс внутрішніх зв’язків і співвідношення між галузями і сферами виробництва, пов’язаними системою суспільного поділу праці. Термін “С. с. в.” вживають у вузькому й широкому значеннях. У вузькому значенні С. с. в. – внутрішні зв’язки й співвідношення між галузями сфери матеріального виробництва, у широкому – між галузями всіх сфер національної економіки. С. с. в. – складова структури народного господарства, передбачає передусім характеристику співвідношення між сферами матеріального

й нематеріального виробництва. В Україні провідними є галузі матеріального виробництва: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок, торгівля, матеріально-технічне постачання. У 1990 в цій сфері працювало 73,8% зайнятого в усьому народному господарстві населення, у 2004 – бл. 40% (у розвинених країнах у сфері матеріального виробництва зайнято 25% працездатного населення), що свідчить про відсталу С. с. в., про те, що формування працівника сучасного типу, новітніх рис людини-працівника і людини-власника, розвиток її організаторських, творчих здібностей, духовних та інтелектуальних якостей
ще не стали однією з пріоритетних цілей суспільства. Недостатній рівень розвитку сфери нематеріального виробництва пояснюється низькою продуктивністю праці у сфері матеріального виробництва, що спричинено низкою факторів у межах технологічного способу виробництва, відносин економічної власності та господарського механізму. Кожна велика галузь сфери матеріального виробництва охоплює окремі групи галузей (комплексних галузей). Комплексна галузь, своєю чергою, складається з окремих підгалузей. Випереджальне зростання сфери нематеріального виробництва – важлива закономірність С. с. в., дія якої прискорює розвиток сфери матеріального виробництва, оскільки у цій сфері формується й розвивається основна продуктивна сила. Передова структура сфери матеріального виробництва за НТР передбачає випереджальний розвиток наукомістких галузей (електроніки, приладобудування, авіакосмічної промисловості та ін.), індустріально-інформаційних комплексів, а також випереджальний розвиток групи “Б” порівняно з групою “А”. У групі “А” випереджальними темпами має зростати виробництво засобів виробництва для сільського господарства, легкої та харчової промисловості, у групі “Б” – сільське господарство. У сфері зовнішньоекономічної діяльності доцільно розширювати міжнародну спеціалізацію виробництва з країнами Західної Європи та відновити і вдосконалити раціональні зв’язки з країнами СНД.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структура суспільного виробництва - Економічний словник