Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях – Вставні слова (словосполучення, речення)

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Вставні слова (словосполучення, речення)

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

1. Вставні слова і словосполучення виділяються комами. У ніч Різдвяну батько, згадавши, очевидно, молодість свою, дитинство усе своє, Одним словом, життя, попросив матір заспівати йому колядок (О. Довженко).

2. Два вставні слова відділяються одне від одного комою. Правда, може, я сам-таки в цьому й винен… (О. Гончар).

3. Комою не відокремлюються вставні слова, що стоять на початку або в кінці відокремленого

звороту (вони виділяються комами разом із усім зворотом). Дятли вечеряли, Видно наїдаючись на зиму. Дятли вечеряли, наїдаючись на зиму Видно. Але: Дятли вечеряли, наїдаючись, Видно, на зиму.

4. Вставні слова відділяються комами від усіх попередніх сполучників, крім А. За певних обставин електрони здатні залишати свої атоми чи, Навпаки, “приєднуватися” до інших (підручник). І вернеться наша воля, а Може, ще й слава… (Ю. Федькович). Для будівництва потрібні додаткові матеріали, А крім того, ще й обладнання.

Після сполучника а кома ставиться тільки тоді, коли перед ним стоїть слово з часткою не. Барвисті ліси

на схилах обабіч дороги не тільки не гасли під скісним промінням вечірнього сонця, а, Навпаки, розжеврювались ще яскравіше, ніж удень (О. Гончар).

5. Тире при вставних словах уживається:

А) при пропуску слова в повторюваному словосполученні. Вибір лексики в діалогах залежить, з одного боку, від індивідуальних навичок мовця, А з другого – від лексичних та інших особливостей співрозмовника (підручник);

Б) як додатковий знак після коми у складному реченні, щоб показати, до якої частини відносяться вставні слова. Тайна дрож пронимае народи, – Мабуть, благодатная хвиля надходить (І. Франко).

6. Невеликі за розміром вставні речення виділяються комами. Учитель Станьчик, або, Як ми його звеличували, “пан професор”, був людиною суворою і завжди заклопотаною справами… (Д. Бедзик).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях – Вставні слова (словосполучення, речення) - Довідник з української мови