Синтаксис, Пунктуація – Словосполучення і речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Синтаксис (від гр. Syntaxis – побудова, поєднання, порядок) – розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень, способи та засоби зв’язку між їхніми складовими частинами.

Синтаксис тісно пов’язаний з морфологією. У ньому морфологічні одиниці (частини мови, словоформи) вступають у відношення і зв’язки з іншими словами і в результаті будуються словосполучення та речення. У морфології слова розглядаються за їх внутрішніми ознаками, як вони класифікуються між собою, творять свої форми. У синтаксисі ці ж слова розглядаються з погляду того, якою є їх участь у побудові словосполучень і речень. Самостійні частини мови стають членами речення, службові слова виконують службову роль при членах або частинах речень.

Пунктуація – система правил вживання розділових знаків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синтаксис, Пунктуація – Словосполучення і речення - Довідник з української мови